YEM-H331R единечна глава на една работна станица за лемење машина